Nejlepší jazykové školy v Budapešti v roce 2020 (od 21,543 Kč)

Maďarsky TYPY KURZŮ

Jaký typ kurzu maďarsky hledáte?

Obecné

Všeobecné kurzy maďarštiny

Všeobecné kurzy maďarštiny jsou určeny dospělým, kteří chtějí zlepšit své mluvení, čtení, psaní a poslech maďarštiny. Většina kurzů je pro dospělé od 16 let věku výše. K dispozici jsou kurzy v délce trvání 2 - 48 týdnů. Většina kurzů má 30 lekcí týdně.

Profesionální

Profesní kurzy maďarštiny

Profesní kurzy maďarštiny jsou určeny odborníkům, kteří se chtějí učit maďarsky pro určitou oblast, jako je např. podnikání, medicína, právo, letecký průmysl nebo hotelnictví.

Speciální

Specializované kurzy maďarštiny

Specializované kurzy maďarštiny jsou určeny těm, kteří se chtějí učit maďarsky a účastnit se aktivit, jako je sport, umění, gastronomie a další.